Intervija ar Blankenfeldes muižas īpašnieci Sanitu Silnieci

Projekts "Muižnieka muižu metrika" šoreiz devās uz Zemgali, kur Lietuvas pierobežā atrodas Blankenfeldes muiža. Pirmo reizi tā pieminēta Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā, kad muižas īpašnieks bija barons Ernsts fon Mēdems. Vēlāk īpašnieki bijušas fon Butlaru, fon Manteifeļu - Cēges, fon Kēnigsfelsu un fon Hānu dzimtas. Eiropas mēroga notikums vēlākā Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās muižā 1804. un 1805.gadā. Runājot par mūsdienām jāatzīmē Valda Jēkabsona ieguldījums ne tikai muižu atjaunojot, bet arī izveidojot par tūrisma objektu, izvēršot bioloģisko saimniekošanu, izkopjot plūškoku audzes, un izveidojot sulu, sīrupu un vīnu ražotni. Šogad muižai mainījušies īpašnieki un mēs dodamies ciemos pie muižas īpašnieces Sanitas Silnieces. Redzētais un dzirdētais patīkami pārsteidza un nav ne mazāko šaubu, ka lēnām, bet neatlaidīgi muiža attīstīsies, saglabājot pagātnes liecības, un piedāvājot mūsdienām atbilstošus risinājumus. Skatāmies!


Projekts "Muižnieka muižu metrika" tika izveidots, lai iepazītos ar Latvijas muižām kā tūrisma resursu un tūrisma produktiem. Vislabāk to var noskaidrot, runājot ar pašiem muižu īpašniekiem un darbiniekiem. Tā veidojas muižu pievienotā vērtība un stāsti, kas piesaista viesus.  

Komentāri