Videointervija ar Nadīni Milleri par kazām, Iģeni un muižu


 

Videointervijā ar Iģenes muižas īpašnieci Nadīnu Milleri uzzināsiet kādi plāni nākotnei, kādas ir iespējas publiskā finansējuma piesaistei tad, kad kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai tas netiek piešķirts vai tas ir ierobežots, kā nepadoties grūtos brīžos, kā ienācējam pilsētniekam iedzīvoties svešā vietā. Nadīna patīkami pārsteidz ar ideju daudzveidību, uzņēmību un cilvēkmīlestību. Skatāmies!


Iģene ir ciems Talsu novada Vandzenes pagastā. Izvietojies pagasta dienvidaustrumu daļā 4 km no pagasta centra Vandzenes, 19 km no novada centra Talsiem un 129 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies ap bijušās Iģenes (Iggen) muižas centru. Iģenes luterāņu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras un mākslas piemineklis, bet muižas kungu māja — vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.Pie Iģenes muižas saglabājušās ēkas celtas  19.gadsimta 70.-80. gados - klēts, kalte, lopu kūts, kalēja māja ar saimniecības ēkām, smēde, brūzis (1873.) muižas pirts, zirgu staļļi (1884.) ratnīca, barona vieglās automašīnas garāža. Centrālā ēka ir neliela kungu māja, kas celta 19. gadsimta beigās. Tās galvenās būvniecības formas saglabājušās, bet iekštelpu plānojums padomju laikā pārbūvēts, piemērojot to pansionāta vajadzībām. Aiz muižas plešas vecie muižas dārzi kur sobrīd ganās kazas. Muižas kompleksu apskauj koku alejas. Aiz alejas atrodas barona dzimtas kapi. Agrākās muižas teritorijā atrodas arī unikāla no koka celta Iģenes baznīca (1757), kas šobrīd ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, būvēta par muižas īpašnieka Aleksandra fon Brinkena līdzekļiem. Kancele un altāris  ir vecāki par pašu baznīcu un ir pārvietoti savulaik no Vecodres baznīcas, kad tā sagruva. Pašlaik jau notikuši izpētes darbi un tiek atjaunotas muižas saimniecības ēkas un iepriekš sazinoties tur gaida arī ciemiņus. Vairāk fotogrāfijas par muižu un Iģenes ev.luterisko baznīcu:
Komentāri