Tikšanās Ērmaņu muižā


Ērmaņu muiža ir viens no izcilākajiem 19. gadsimta sākuma koka arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Spriežot pēc kungu mājas plānojuma un arhitektoniskā risinājuma un apdares liecībām, tad ēka sākotnēji nav bijusi domāta kā dzīvojamā ēka, bet paredzēta atpūtai un izpriecām. Uz to norāda arī tornis jumta vidusdaļā, uz kuru ved kāpnes un kurā ir bijis skatu laukums, un dekoratīvās logu ailas līdz grīdai, kas ir ļoti reta detaļa šā laika arhitektūrai. Ēkas fasāde ar sešu kolonu portiku, torni un dekoratīvajām logu ailām līdz grīdas līmenim (šobrīd aizmūrētas) radīja iespaidīgu un greznu galveno fasādi, kas kā dekorācija bija pavērsta pret lielceļu. Otras šāda tipa ēkas Latvijā nav. Arī konstrukcijās konstatēti dažādi risinājumi, kādi citur Latvijā nav sastopami – koka sienu kopējais biezums 40 cm, logu ailas ar slīpām malām, spāres saišķis stiprināts vienu otrā iespīlējot, kolonu uzbūves princips ar gredzeniem ap statni un naglotajām līstēm. Nav zināma vēl cita koka klasicisma ēka Latvijā, kurai būtu bijis gropētais šindeļu jumta segums.  Ērmaņu muižas parks tiek veidots kā dabiska zaļa oāze, lēnu pastaigu dārzs, kas sniedz veldzi ikdienas steigā. Tas ietver vienu no izcilākajiem 19. gadsimta sākuma koka arhitektūras pieminekļiem Latvijā – muižu, ko ap 1823. gadu pirmatnējā dabas ainavā pie nelielās Ievednes upītes cēlis Pēterburgas Zinātņu akadēmijas goda biedrs un dāsnais mākslas mecenāts brīvkungs Burhards fon Fītinghofs (1767–1828). Muižas pašreizējie saimnieki ir komponists un mūziķis Uģis Prauliņš, kura dzimta ar šo īpašumu bijusi saistīta jau kopš 1913. gada, un Inga Prauliņa, pēc izglītības arhitekte. Abiem ir cēls mērķis – atjaunot muižu kā klasiskās kultūras centru, skaistu vidi mūzikas un mākslas pasākumiem. Ap vēsturisko muižas ēku kopš 2015. gada pēc sākotnējā neskartās dabas parauga, saglabājot vērtīgos kokus un upes līča ainavu, tiek veidots jauns parks. Parka atmosfēra veido mierpilnu fonu norisēm Ērmaņu muižas ēkā: vasaras sezonā te notiek koncerti, izstādes, radošās nometnes, semināri un neformāli pasākumi.

Ērmaņu muižas dārzā tiek veidots eksperimentāls permakultūras augļkoku meža loks un Dzidras Riekstas Latvijā izveidoto krūmrožu šķirņu kolekcija un nozīmīga peoniju kolekcija. Vienlaikus tiek stādītas un koptas arī mazāk populāras vietējās augu valsts pamatsugas, tā radot draudzīgu vidi putniem, tauriņiem, bitēm un citai dzīvai radībai.

2006. gadā muižu kā savu senču īpašumu atguva mūziķis Uģis Prauliņš. Ēkai veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, uzsākta rekonstrukcija un restaurācija, atjaunots skatu tornītis.

Intervija ar Ērmaņu muižas īpašnieku, komponistu, mūziķi un interesantu sarunu biedru tika ieplānota, kā parasti 15- 20 minūtes, kas mūsdienu straujajā, skrejošajā laikmetā ir gana, lai noturētu interviju klausītāju uzmanību. Bet…mēs aizkavējāmies sarunā, un laiks aizlidoja nemanot, atstājot viedokļus, atziņas, sajūtas un iedvesmu darboties! Skatāmies!


Vairāk fotomirkļi no viesošanās Ērmaņu muižā zemāk:Vairāk info par muižu un notikumiem tajā šeit: http://hermannshof.blogspot.com/

 

Komentāri